Кіліченко Оксана Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри  початкової освіти

http://orcid.org/0000-0001-5641-5481

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAD-1744-2021

e-mail: oksana.kilichenko@pnu.edu.ua

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 1979 році закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені В.С. Стефаника, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів.

Працювала вчителем початкових класів у СШ № 10 міста Івано-Франківська.

Із 1984 року працює на кафедрі теорії та методики початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 1997 році захистила дисертацію на тему: «Підготовка майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії з учнями молодшого шкільного віку».

У 2001 році отримала наукове звання доцента.

З 2016 року – доцент кафедри педагогіки початкової освіти.

З 2022 року – доцент кафедри початкової освіти.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Науковий доробок: автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, учасник Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій, співавтор колективних монографій та наукових статей.

Основні публікації:

 1. Kilichenko O., Vovchok Y. Socio-cultural Adaptation of Children of Migrants In the Process of Ethnographic Tourism. Journal of History Culture and Art Research. Cilt 8, Sayı 2 (2019): Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 8(2). 170-178. // http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk . DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i2.2103
 2. Кіліченко О.І. Педагогічна взаємодія в освітньому процесі початкової школи: сутність і функції. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія», 2019. № 2 (10). 140-143.
 3. Kilichenko Oksana. Education of the culture of communication of primary school students in the extended day group in schools of the mountain region. Гірська школа Українських Карпат, 2020 № 23. DOI: 10.15330/msuc.2020.23.138-142
 4. Кіліченко О. Підготовка студентів до педагогічної взаємодії із дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку зі внутрішньо переміщених сімей. Молодь і ринок, № 4 (190), 2021. С. 104-109.
 5. Maksymenko, N., Kilichenko, O., Khimchuk, L., Bei, I., & Vovchok, Y. (2021). Anti-innovation barriers in the professional activity of university lecturers in Ukraine and ways to overcome them: diagnostic aspect. Amazonia Investiga, 10(43), 219-233. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2021.43.07.22
 6. Kilichenko O. Nakonechna L. Stimulation of the primary school students’ learning process. Гірська школа Українських Карпат, 2021. № 25, С.128-133.
 7. Кіліченко О., Борисевич Л. Використання елементів української етнокультури у розвитку педагогічного артистизму майбутніх учителів. Імідж сучасного педагога: електрон.наук.фах.журнал, 2022. № 3 (204). С.60-65. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-60-65.
 8. Kilichenko O. Nakonechna L. Development Of Historical Memory In Private School Students During The Ukrainian Language Lessons Гірська школа Українських Карпат, 2022. № 26, С. 134-139
 9. Кіліченко О.І. Розв’язування навчально-професійних ситуацій: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: «НАІР», 2020. 195 с.
 10. Кіліченко О.І. Контестне навчання, як підґрунтя практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи // Гірська школа в умовах реформування системи освіти: компетентнісний вектор : монографія. Івано-Франківськ /За наук.ред.д.п.н Оліяр М.П. Івано-Франківськ: Супрун В.П, 2018. С. 146-154.
 11. Кіліченко О.І. Підготовка майбутніх учителів до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. // Універсальні навички ХХ1 століття: педагогічні акценти професійної підготовки і вищої освіти: колективна монографія / За ред. Н.М.Авшенюк, Г.В.Товканець. Ужгород: РІК-У, 2022. С.160-186

Сфера наукових інтересів: підготовка кваліфікованого вчителя початкових класів, організація педагогічного процесу в початковій школі

Навчальна діяльність: забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Загальні основи педагогіки із вступом», «Дидактика», «Теорія виховання», «Організація педагогічного процесу в початковій школі», «Педагогічна майстерність», «Актуальні проблеми початкової освіти».

Організаційна діяльність: організатор Всеукраїнської інтернет-конференції для молодих науковців та студентів «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи».